Símenntun Sjúkraliða

Leiðbeinendanámskeið fyrir leiðbeinendur sjúkraliðanema í verknámi

Á námskeiðinu verður fjallað um hlutverk leiðbeinenda sem taka á móti sjúkraliðanemum. Kennslufræði verknámsins og fyrirkomulag verður skoðað. Leiðbeinandinn lærir að þekkja og meta framfarir hjá námsmanni ásamt því að skilja og greina námsþarfir.
09.09.2019 - 11.09.2019
Leiðbeinendanámskeið fyrir leiðbeinendur sjúkraliðanema í verknámi
Símenntun Sjúkraliða

Vítamín og steinefni, náttúrulyf, fæðubótaefni og heilsuvörur

Á námskeiðinu verður fjallað um vítamín og steinefni, ýmis fæðubótarefni, heilsuvörur og algeng náttúrulyf, s.s. glúkósamín, ginseng, sólhatt, hvítlauk, Freyspálma og fjölmörg önnur.
10.09.2019 - 12.09.2019
25.500 kr.
Vítamín og steinefni, náttúrulyf, fæðubótaefni og heilsuvörur
Símenntun Sjúkraliða

Vítamín og steinefni, náttúrulyf, fæðubótaefni og heilsuvörur - Fjarnám

Á námskeiðinu verður fjallað um vítamín og steinefni, ýmis fæðubótarefni, heilsuvörur og algeng náttúrulyf, s.s. glúkósamín, ginseng, sólhatt, hvítlauk, Freyspálma og fjölmörg önnur.
10.09.2019 - 12.09.2019
25.500 kr.
Vítamín og steinefni, náttúrulyf, fæðubótaefni og heilsuvörur - Fjarnám
Símenntun Sjúkraliða

Bættur lífsstíll, betri heilsa

Á námskeiðinu verður fjallað um hvernig hægt er að bæta lífsstíl og hlúa að betri heilsu heilbrigðisstarfsmanna.
23.09.2019 - 26.09.2019
37.000 kr.
Bættur lífsstíll, betri heilsa
Símenntun Sjúkraliða

Er gaman að vinna með mér?

Á námskeiðinu verður fjallað um mikilvægi þess að við skiljum og skynjum hvernig við virkum á aðra í samskiptum og mikilvægi þess að lesa í aðstæður hverju sinni.
30.09.2019 - 02.10.2019
25.500 kr.
Er gaman að vinna með mér?
Símenntun Sjúkraliða

Vímuefnaröskun meðal eldri borgara, skaðaminnkun/meðferð/úrræði

Á námskeiðinu verðu fjallað um leiðir til að bregðast við vímuefnaneyslu eldri borgara, skoðaðar nýjustu rannsóknir á sviðinu og þá farið í hvernig greina má neysluna til að brugðist sé við á viðeigandi hátt.
07.10.2019
16.000 kr.
Vímuefnaröskun meðal eldri borgara, skaðaminnkun/meðferð/úrræði
Símenntun Sjúkraliða

Áhrif umhverfis og upplifunar á lífsgæði aldraðra

Sjúkraliðar gegna oft lykilhlutverki í þjónustu við aldraða. Um er að ræða nálgun þar sem þátttakendur öðlast innsýn og valdeflandi reynslu af fjölbreyttum aðferðum sem geta haft jákvæð áhrif á bæði eigin lífsgæði í starfi sem og lífsgæði aldraðra sem þiggja þjónustuna. Áhersla er á áhrif umhverfis á líðan og lífsgæði og samspil einstaklinga við umhverfi sitt.
10.10.2019
16.000 kr.
Áhrif umhverfis og upplifunar á lífsgæði aldraðra
Símenntun Sjúkraliða

Streita í samskiptum

Streituvaldar geta komið úr ólíkum áttum, einn af þeim streituvöldum sem fólk upplifir í daglegu amstri hvort sem um er að ræða í einkalífi eða í starfi er félagslegur streituvaldur sem felur í sér samskipti við alla þá sem eru í kringum mann, kröfur þeirra um tíma og athygli auk mismunandi hæfni fólks í samskiptum.
14.10.2019
16.000 kr.
Streita í samskiptum
Símenntun Sjúkraliða

Streita í samskiptum - Fjarnám

Streituvaldar geta komið úr ólíkum áttum, einn af þeim streituvöldum sem fólk upplifir í daglegu amstri hvort sem um er að ræða í einkalífi eða í starfi er félagslegur streituvaldur sem felur í sér samskipti við alla þá sem eru í kringum mann, kröfur þeirra um tíma og athygli auk mismunandi hæfni fólks í samskiptum.
14.10.2019
16.000 kr.
Streita í samskiptum - Fjarnám
Símenntun Sjúkraliða

Mat og eftirlit: Heildstæð skoðun á líkamlegu ástandi sjúklinga

Á námskeiðinu verður farið ítarlega yfir forboðaeinkenni á bráðum veikindum. Eins verður farið vel yfir kerfisbundna nálgun og skoðun á grunnþáttum í mati á líkamlegu ástandi sjúklinga, s.s. hvað eru lífsmörk sjúklinga að segja okkur?
22.10.2019
16.000 kr.
Mat og eftirlit: Heildstæð skoðun á líkamlegu ástandi sjúklinga
Símenntun Sjúkraliða

Gigtarsjúkdómar, einkenni meðferð og áhrif á aðstandendur

Á námskeiðinu er farið yfir hvað gigtarsjúkdómar eru, birtingarmyndir þeirra, einkenni, meðferð, aukaverkanir við lyfjameðferðum, ýmsa fylgikvilla og áhættuþætti.
29.10.2019 - 30.10.2019
16.000 kr.
Gigtarsjúkdómar, einkenni meðferð og áhrif á aðstandendur
Símenntun Sjúkraliða

Bæklunarhjúkrun

Á námskeiðinu verður fjallað um sjúklingahópinn á víðum grundvelli. Hverjir eru það sem mjaðmabrotna, hverjar eru helstu ástæður mjaðmabrota og hvort er hægt að fyrirbyggja mjaðmabrot?
04.11.2019 - 05.11.2019
25.500 kr.
Bæklunarhjúkrun
Símenntun Sjúkraliða

Ólögleg fíkniefni og ávanabindandi lyf - Fjarnám

Kynntir verða hinir mismunandi flokkar fíkniefna og vandamálin þeim samfara. Einnig verður farið í hina mismunandi flokka ávanabindandi lyfja og vandamál sem koma upp við notkun þeirra. Hverju þurfa heilbrigðisstarfsmenn að vera vakandi fyrir og hvernig má minnka notkun ávanabindandi lyfja? Fráhvörfum og fráhvarfsmeðferð verður lýst.
11.11.2019
16.000 kr.
Ólögleg fíkniefni og ávanabindandi lyf - Fjarnám
Símenntun Sjúkraliða

Móttaka og hjúkrun bráðveikra

Á námskeiðinu er farið yfir verkferil í móttöku brjóstverkja og hjartabilunar, einkenni brjóstverkja og hjartabilunar. Farið verður yfir helstu breytingar á hjartalínuritum (EKG) og hjartsláttaróreglur og meðferðir og einkenni við þeim. Einnig verður farið yfir verkferil í móttöku hjartastopps.
13.11.2019 - 14.11.2019
25.500 kr.
Móttaka og hjúkrun bráðveikra
Símenntun Sjúkraliða

Öryggi sjúklinga

Á námskeiðinu verður fjallað almennt um öryggi sjúklinga, svo sem atvik, öryggismenningu, örugg samskipti, valdeflingu sjúklinga og teymisvinnu. Sérstaklega verður fjallað um upplýsingagjöf um ástand sjúklinga, SBAR og notkun þess við að efla öryggi. Kennslan er í formi fyrirlestra, umræðna og verklegrar þjálfunar á notkun SBAR við upplýsingagjöf og staðfest samskipti.
18.11.2019 - 20.11.2019
25.500 kr.
Öryggi sjúklinga
Símenntun Sjúkraliða

Sálræn skyndihjálp - viðbrögð við sjálfsvígshættu

Fjallað verður um viðbrögð við sjálfsvígshættu, einkenni og áhættumat. Námskeiðið verður í formi fyrirlesturs og verklegra æfinga.
26.11.2019
16.000 kr.
Sálræn skyndihjálp - viðbrögð við sjálfsvígshættu
Símenntun Sjúkraliða

Heildræn heilsuefling - með áherslu á næringu og góðan lífsstíl sjúklinga

Á námskeiðinu verður fjallað um almenna næringu og hvernig við metum næringu út frá þeim einstaklingi sem við erum að sinna. Farið er í grunnorkuþörf og mikilvægi þess að nærast nóg.
03.12.2019
16.000 kr.
Heildræn heilsuefling - með áherslu á næringu og góðan lífsstíl sjúklinga
Símenntun Sjúkraliða

Heildræn heilsuefling - með áherslu á næringu og góðan lífsstíl sjúklinga - Fjarkennt

Á námskeiðinu verður fjallað um almenna næringu og hvernig við metum næringu út frá þeim einstaklingi sem við erum að sinna. Farið er í grunnorkuþörf og mikilvægi þess að nærast nóg.
03.12.2019
16.000 kr.
Heildræn heilsuefling - með áherslu á næringu og góðan lífsstíl sjúklinga - Fjarkennt
Lengra nám

Stökkpallur

Tilgangur námsins er að auka virkni og starfshæfni nemenda og gera þá meðvitaðri um eigin styrkleika.
Stökkpallur
Lengra nám

Sölu-, markaðs- og rekstrarnám

Nám fyrir þá sem vilja styrkja sig á vinnumarkaði og öðlast hagnýta þekkingu á sölu-, markaðs- og rekstrarmálum. Hefst 3. sept.
Sölu-, markaðs- og rekstrarnám
Lengra nám

Tækniþjónusta

Hagnýt viðfangsefni í tækniþjónustu. Fjallað er um vélbúnað, stýrikerfi, hugbúnað og netkerfi. Hefst 30. september.
Tækniþjónusta
Lengra nám

Tölvuumsjón

Nám fyrir þá sem hafa hug á að vinna við tölvuviðgerðir og þjónusta tölvukerfi. Hefst 26. febrúar. Hefst 8. október 2019.
Tölvuumsjón
Lengra nám

Skrifstofuskólinn

Hagnýtt nám í skrifstofustörfum og góður undirbúningur fyrir bókaranám. Hefst 4. september.
Skrifstofuskólinn
Lengra nám

Aftur í nám

Fyrir þá sem glíma við lestrar- og skirftarörðugleika og hafa ekki lokið framhaldsskóla.
Aftur í nám
Lengra nám

Uppleið - nám byggt á hugrænni atferlismeðferð

Stutt nám sem byggir á aðferðum HAM fyrir þá sem þurfa hvatningu og aðstoð til að stíga skref út á vinnumarkaðinn eða í nám.
Uppleið - nám byggt á hugrænni atferlismeðferð
Endurmenntun Atvinnubílstjóra

Fagmennska

Á námskeiðinu munu bílstjórar tileinki sér góð ráð og venjur sem efla öryggi þeirra, heilsu, líðan og velferð í starfsumhverfi og daglegu lífi.
Fagmennska
Endurmenntun Atvinnubílstjóra

Farþegaflutningar

Á námskeiðinu lærir bílstjórinn að þekki atriði er lúta sérstaklega að akstri hópbifreiða, farþegaflutningum, ábyrgð bílstjóra á öryggi farþega og almennt að þjónustuhlutverki bílstjóra, náttúruvernd, ferðamennsku, mjúkum akstri o.fl.
Farþegaflutningar
Endurmenntun Atvinnubílstjóra

Lög og reglur

Á námskeiðinu lærir bílstjórinn að þekki helstu atriði í lögum og reglum um vöru- og farþegaflutninga og um stór ökutæki sem atvinnutæki og geri sér grein fyrir ábyrgð bílstjóra á ástandi og notkun ökutækis á hverjum tíma.
Lög og reglur
Endurmenntun Atvinnubílstjóra

Umferðaröryggi

Á námskeiðinu lærir bílstjórinn að þekki vegakerfið og helstu hættur sem eru til staðar eða geta skapast í tengslum við ytri aðstæður, s.s. við mismunandi veðurskilyrði. Einnig helstu tegundir og orsakir umferðar- og vinnuslysa og þekki aðferðir við slysavarnir.
Umferðaröryggi
Endurmenntun Atvinnubílstjóra

Vistakstur

Á námskeiðinu lærir bílstjórinn að þekkja hugmyndafræði vistaksturs og með hvaða hætti hann getur lágmarkað eldsneytiseyðslu og umhverfismengun og hámarkað öryggi sitt og annarra í umferðinni með réttu aksturslagi.
Vistakstur
Endurmenntun Atvinnubílstjóra

Vöruflutningar

Á námskeiðinu lærir bílstjórinn að gangi af öryggi frá og festi mismunandi tegundir farms. Hann lærir reglur um, notkun farm- og fylgiskjala sem krafist er í flutningum bæði innanlands sem og á milli landa.
Vöruflutningar
Símenntun Sjúkraliða

Hugræn atferlismeðferð (HAM)

HAM gengur út á að læra að þekkja tengsl hugsana, tilfinninga og hegðunar sem stjórna líðan okkar og viðbrögðum.
21.10.2019 - 28.10.2019
37.000 kr.
Hugræn atferlismeðferð (HAM)
Símenntun Sjúkraliða

Hugræn atferlismeðferð (HAM) FJARNÁM

HAM gengur út á að læra að þekkja tengsl hugsana, tilfinninga og hegðunar sem stjórna líðan okkar og viðbrögðum.
21.10.2019 - 28.10.2019
37.000 kr.
Hugræn atferlismeðferð (HAM) FJARNÁM
Símenntun Sjúkraliða

Ólögleg fíkniefni og ávanabindandi lyf

Kynntir verða hinir mismunandi flokkar fíkniefna og vandamálin þeim samfara. Einnig verður farið í hina mismunandi flokka ávanabindandi lyfja og vandamál sem koma upp við notkun þeirra. Hverju þurfa heilbrigðisstarfsmenn að vera vakandi fyrir og hvernig má minnka notkun ávanabindandi lyfja? Fráhvörfum og fráhvarfsmeðferð verður lýst.
11.11.2019
16.000 kr.
Ólögleg fíkniefni og ávanabindandi lyf
Stök námskeið

Notendastýrð persónuleg aðstoð

Grunnnámskeið í notendastýrðri persónulegri aðstoð (NPA) fyrir væntanlegra notendur/verkstjórnendur með NPA, aðstoðarmenn og umsýsluaðila .
Notendastýrð persónuleg aðstoð