Raunfærnimat á tölvubraut Upplýsingatækniskólans

Í stuttu máli þá er í raunfærnimati á Tölvubraut farið yfir reynslu þína og þekkingu og hún metin til eininga á brautinni. Litið er svo á að það skipti ekki máli hvar þú öðlaðist færnina, ef þú hefur hana þá einfaldlega hefur þú hana.

Þannig er í raunfærnimati metin sú færni og þekking sem þú býrð yfir. Færni má ná með ýmsum hætti til dæmis í gegnum starfsreynslu, starfsnám, frístundir og nám. Þetta getur verið bæði formlegt nám, sem fram fer innan skólakerfisins og óformlegt nám sem fer fram utan skólakerfisins, t.d. í starfi. Raunfærnimat er mat á þeirri raunfærni sem viðkomandi hefur og eðlilegt að meta hana óháð því hvernig hennar hefur verið aflað.

Rétt er að taka fram að raunfærnimatið er óháð búsetu þátttakenda og fer fram rafrænt.

Fyrir hverja er raunfærnimat?

Þátttakendur þurfa að uppfylla þrjú skilyrði:

  1. hafa litla, formlega menntun (þ.e. hafa ekki útskrifast úr framhaldsskóla)
  2. vera 23 ára eða eldri
  3. hafa lágmark 3 ára starfsreynslu í geiranum

Átt þú erindi?

Ef þú uppfyllir skilyrðin þrjú átt þú erindi í raunfærnimatið. 

Hvað er verið að meta?

Allir áfangar í faggreinum eru til mats. Þetta eru áfangar í forritun, tölvutækni, vefþróun, viðmótsþróun auk áfanga í Windows, Linux og CCNA. Hér er að finna upplýsingar um brautina á vef Tækniskólans https://tskoli.is/namsbraut/tolvubraut-studentsprof/ 

Hvað er hægt að fá margar einingar metnar?
Þegar metið var samkvæmt eldra einingakerfi fóru 44 einstaklingar í gegnum matið og fengu þeir samtals 1983 einingar metnar, eða að meðaltali 45 einingar sem jafngildir rúmlega 3 önnum í fullu námi. Fjöldi eininga sem einstaklingar fengu metnar voru allt frá 9 upp í 95.  
Frá vori 2020 er metið gagnvart útgáfu brautarinnar sem er með nýju einingakerfi þar sem þumalputtareglan er að það sem áður voru þrjár einingar eru nú fimm. Síðan þá hefur meðaltal metinna einingar verið 114. 
 

Kostnaður

Þeir sem uppfylla skilyrðin þrjú: raunfærnimatið er þeim að kostnaðarlausu. 

Þeir sem ekki eru í markhópi framhaldsfræðslu (t.d. hafa útskrifast úr framhaldsskóla): 175.000 kr. grunngjald og 2.148 kr. hver eining sem er metin (verðskrá sem tekur gildi 1. janúar 2024). Bent er á að mörg stéttarfélög veita styrki fyrir raunfærnimati og er áhugasömum bent á að athuga það hjá sínu félagi.

Ferlið í raunfærnimati - það sem þú þarft að gera

  1. Bóka viðtal við náms- og starfsráðgjafa
  2. Færnimappa og mat á eigin þekkingu
  3. Matssamtal/samtöl
  4. Viðurkenning á mati
  5. Farið yfir niðurstöður, hvaða möguleikar eru færir í framhaldinu.

 Ítarlegri kynningar

KYNNINGARMYNDBAND UM RAUNFÆRNIMAT Þátttakandi í raunfærnimati og náms- og starfsráðgjafi segja frá ferlinu.

 Svona lítur ferlið í raunfærnimati út:

 

Ferli raunfærnimats

 

 

Frekari upplýsingar veita náms- og starfsráðgjafar Framvegis í síma 581 1900 eða helga@framvegis.is