Skimunarlisti - Tölvubraut Upplýsingatækniskólans

Markmiðið með skimunarlistanum er að leggja mat á hvort þú eigir erindi í raunfærnimat. Þú þarft ekki að hafa þekkingu á öllum þáttum til að eiga erindi í raunfærnimatið, það hefur enginn staðist öll viðmið hingað til.

Þeir sem vinna við tölvur þurfa að geta unnið sjálfstætt og skipulega. Forsendur fyrir raunfærnimati eru að þú hafir öðlast talsverða færni og er gerð krafa um 23 ára lífaldur og 3ja ára starfsreynslu í faginu.

Skoðaðu listann hér að neðan og ef þú þekkir nokkuð af atriðunum, eða tiltekna flokka, getur þú haft samband við Framvegis í helga@framvegis.is eða í síma 581 1900.

 
Forritun og gagnasöfn
Ég þekki skilyrtar setningar og virkni lykkjusetninga
          virkni lista
          aðferðir með og án færibreyta
          notkun skráa sem gagnageymslu
          hlutverk klasa og klasasafna og erfðir klasa
          vinnslu með utanaðkomandi gögn
          mismunandi gagnaform
          grunnþætti SQL fyrirspurnarmálsins
Ég get unnið með strengi og fylki
          búið til forrit sem tekur við gögnum frá notanda og skilar niðurstöðum
          notað lista til að leysa verkefni
          unnið með einfaldar textaskrár
          skrifað eigin aðferðir með færibreytum
          unnið verkefni sem krefjast notkunar mismunandi klasa við úrlausn
          smíðað mína eigin klasa
          unnið með utanaðkomandi gögn við úrlausn verkefna
          sett inn gögn og unnið með mismunandi gagnaform
          unnið með fyrirspurnir
Tölvutækni
Ég þekki og get notað Boolean reikniaðgerðir
          Linux stýrikerfið, grunnatriði skrifta og gagnageymslu
          grunnaðgerðir í skipanalínu
          unnið með skrár og möppur í Linux
          hvernig notendur og endabúnaður tengist staðarnetum
          samskipti milli staðarneta í gegnum Internetið
          OSI og TCP/IP módelið
          get sett upp einfalt netkerfi og stillt þráðlaus netkerfi
          framkvæmt bilanagreiningu á heimanetum
          notað netkerfisherma til að stilla og bilanagreina netkerfi
          samsetningu tölva, uppfærslur og tengingu jaðartækja
          „cross over“ og „straigt through“ netsnúrur
          mismunandi útfærslur á nettengingum
          get tengt jaðartæki og uppfært búnað
          stillt BIOS
          tengt saman tölvur
          framkvæmt einfalda bilanaleit
          sett upp og uppfært stýrikerfi
          sett upp einfalt staðarnet
Vefhönnun
Ég þekki og get unnið rétt með ívafsmál/html
          get unnið með stílsíður og notað til umbrots á vefsíðu
          forunnið og þjappað myndum
          sett myndir, kvikmyndir og hljóðskrár á vefsíðu
          þekki sveigjanlega vefhönnun (e. RWD) 
          viðmiðunarmörk og mismunandi uppsetningu 
          töflur, samskiptaform og kvikun í vefsíðu
          get notað mismunandi uppsetningar fyrir vefsíður
          búið til gagnvirka og skalanlega vefsíðu  
Vefforritun og forritunarmál
Ég þekki miðlara/biðlara uppbyggingu vefsíðna, samskipti þeirra og hlutverk 
          HTTPsamskiptareglur
          get unnið við grunnatriði vefforritunar
          unnið með gögn og gagnagrunn fyrir veflausnir
          smíðað gagnvirka veflausn byggða á gagnagrunni
          notað forritunarmál á miðlara
          sett upp vefi á vefþjón
          þróað einfaldar veflausnir sem innihalda ívafsmál, stílsíðu og miðlaramál
          krufið forrit niður í sjálfstæða verkhluta með notkun falla
          skrifað forrit sem nýtir breytur, if setningar, lykkjur og fylki
          þekki JavaScript og DOM
          get búið til einföld viðmótsforrit 
Reiknirit og gagnaskipan
Ég þekki helstu tegundir gagnaskipunar
          hlutverk og uppbyggingu reiknirita
          get hannað eigin gagnaskipan og/eða  skrifað eigin reiknirit
          þekki lista, fylki og aðferðir/föll
          get hlutað forrit niður í sjálfstæða verkhluta með notkun falla og klasa
          nýtt frávik til að meðhöndla villur í forritum
          skrifað forrit sem nota fleiri en einn klasa 
          skrifað forrit sem nota utanaðkomandi gögn s.s. SQL gagnatöflur
Linux
Ég þekki skráarumhverfið, aðgangsstýringar og diskastjórnun
          afritun skráa og uppskiptingar diska
          get meðhöndlað skipanir á skipanalínu
          sett upp og stýrt aðgengi notenda
          get sett upp, skilgreint og stillt póstþjón, nafnaþjón, vefþjón, prentþjón, skráarþjón og  proxyþjón
          þekki dulritun
          sett upp, skilgreint og stillt eldvegg
          þekki stdin, stdout, stderr og regular
          sértæk tákn
          strengja og skráarvinnslu
          get skrifað einfaldar skriftur og „regular expressions“
Windows server
Ég þekki uppsetningu og rekstur á ýmsum windows þjónustum s.s. DNS, DHCP
          afritun og endurheimtingu gagna
          diskastýringar (RAID)
          uppsetningu MS IIS og MS SQL
          þekki Powershell skriftumálið og myndræn notendaskil
          get rekið/stýrt AD (Active Directory) og stofnað notendur og hópa
          stýrt GPO (group policy)
          sett upp DNS og DHCP
          framkvæmt bilanagreiningu á serverum
          sýslað með notendur með PowerShell
          sett upp VPN
          búið til notendur með skriftu
          notað WMI og DSC
CCNA
Ég þekki OSI módelið og TCP/IP staðalinn
          DSL, breiðband og VPN tengingar
          DHCP, NAT og Ipv6
          virkni „switch forwarding“
          „static routing“ og „dynamic routing“
          aðgangsstjórnun
          get reiknað út mismunandi undirnet
          notað Packet Tracer tölvuhermi
          tengt saman ýmsan tölvubúnað og stillt hann
          búið til tengikapla fyrir tölvur
          grunnstillt beini og skipti
          stillt PPP tengingar með auðkenningu
          sett upp „Frame Relay“ víðnetstengingu
          notað ACL lista til að stjórna aðgengi að netkerfi
          sett upp einfalda eldveggi með ACL
          sett upp stórt netkerfi með WAN, LAN og VLAN, auk öryggismála
          sett upp „default route“ – „RIP og RIPng“ – „VLAN og trunking“
          stillt port security
          sett upp SSH tengingu
          stillt switcha
          sett upp VLAN
          vandamálagreint netkerfi
          sett upp þráðlaust staðarnet
          grunnstillt beina og skipta
          sett upp varaleiðir (e. redundancy)
          stillt þráðlausan tengipunkt