Lengri námsleiðir Framvegis eru ætlaðar fólki sem er 18 ára eða eldra og hefur ekki útskrifast úr framhaldsskóla, en það er markhópur í framhaldsfræðslunnar.

Námsleiðirnar eru vottaðar af Menntamálastofnun og í flestum tilfellum er heimild til að meta námið til eininga í framhaldsskóla. Nám hjá okkur getur því verið góð leið fyrir þá sem vilja koma sér af stað í frekara nám og fyrir þá sem vilja styrkja stöðu sína á vinnumarkaði eða efla sig persónulega.

Námsframboð er fjölbreytt og í mörgum tilfellum nýtum við okkur sérfræðiþekkingu annarra og erum til að mynda í samstarfi við bæði Promennt og NTV, auk annarra aðila.

Stökkpallur

Á Stökkpalli er áhersla lögð á að byggja upp samskiptafærni, efla sjálfstraust og þjálfa námsmenn til atvinnuþátttöku í mismunandi starfsumhverfi og til áframhaldandi náms. Námsmenn vinna markvisst að eigin færniuppbyggingu með markmiðasetningu, þjálfun í samskiptum og tjáningu, auknu fjármálalæsi, skipulögðum vinnubrögðum við upplýsingaleit og aukinni hæfni til að taka þátt í námi og starfi. Markmið námsins er að auka starfshæfni námsmanna og gera þá meðvitaðri um eigin styrkleika. Námið er ætlað þeim sem horfið hafa frá námi og/eða eru án atvinnu. Tilgangur þess er að virkja þá til þátttöku í atvinnulífi eða til áframhaldandi náms, auðvelda þeim að takast á við verkefni sem þeim eru falin á vinnustað eða hjá fræðsluaðila og stuðla þannig að jákvæðu viðhorfi til vinnumarkaðar og áframhaldandi náms. Námskráin skiptist í 4 námsþætti, markmiðasetning og sjálfsefling, samskipti og samtarf, vinnuumhverfi og vinnustaðir og að lokum vettvangsnám á vinnustað.

Farið er af stað með hópa í náminu þegar næg þátttaka fæst. Einnig bjóðum við stofnunum og fyrirtækjum að setja af stað lokaða hópa.

Lengd náms: 180 klukkustundir.

Einingar: Heimild er til að meta námið til allt að 10 eininga í framhaldsskóla.

Nánari upplýsingar hér

Skráning í tölvupósti eða í síma 5811900 

Aftur í nám

Aftur í nám er fyrir einstaklinga 18 ára og eldri sem glíma við lestrar- og skriftarörðugleika og hafa ekki klárað framhaldsskóla. Markmiðið námsins er að auka hæfni þátttakenda í starfi og námi og stuðla að jákvæðu viðhorfi til áframhaldandi náms. Tilgangur námsins er að styrkja þátttakendur og þjálfa í lestri og skrift með aðferðum Ron Davis (dyslexia.com).

Farið er af stað með hópa í náminu þegar næg þátttaka fæst. Einnig bjóðum við stofnunum og fyrirtækjum að setja af stað lokaða hópa.

Lengd náms: 65 klst (þar af 35 klst í einkakennslu með Davis leiðbeinanda).

Einingar: Heimild er í námskrá til að meta námið til allt að 7 eininga í framhaldsskóla.

Nánari upplýsingar hér

Skráning í tölvupósti eða í síma 5811900

Uppleið

Uppleið – nám byggt á hugrænni atferlismeðferð er nám sem ætlað er að ná til þeirra einstaklinga innan markhóps framhaldsfræðslu sem síst afla sér menntunar og greiða leið þeirra til áframhaldandi náms og virkni með hvatningu og sjálfstyrkingu að leiðarljósi. Markmiðið er að auka færni námsmanna til að takast á við hamlandi líðan með því að nýta sér aðferðir hugrænnar atferlismeðfarðar (HAM) í daglegu lífi og breyta þannig hugsun, tilfinningum og hegðun og í kjölfarið viðhalda betri líðan. í námskránni Uppleið er einnig að finna skimunarferli fyrir þunglyndi og kvíða sem mælt er með að notað verði áður en námið fer af stað.

Farið er af stað með hópa í náminu þegar næg þátttaka fæst. Einnig bjóðum við stofnunum og fyrirtækjum að setja af stað lokaða hópa.

Lengd náms: 40 klst, þar af 24 með leiðbeinanda og 16 í heimanám.

Nánari upplýsingar hér

Skráning í tölvupósti eða í síma 5811900


Námsleiðir kenndar í samvinnu við Promennt

Skrifstofuskólinn - í stað- og fjarnámi

 

Skrifstofuskólinn er fyrir fólk sem vill skapa sér sterkari stöðu á vinnumarkaði með aukinni menntun eða er á leiðinni út á vinnumarkaðinn að nýju eftir hlé. Tilgangur námsleiðarinnar er að auka sjálfstraust námsmanna til að takast á við almenn skrifstofustörf og stuðla að jákvæðu viðhorfi þeirra til áframhaldandi náms. Í náminu er lögð áhersla á að námsmenn læri að læra, efli sjálfstraust sitt og lífsleikni. Skrifstofuskólinn er námsbraut kennd í samstarfi við Promennt og er styrkt af Fræðslusjóði. Hann er ætlaður fólki í markhópi framhaldsfræðslunnar en það eru einstaklingar sem eru tvítugir eða eldri og hafa stutta formlega skólagöngu að baki. Heimild er til að meta námið til allt að 18 eininga í framhaldsskóla

Lengd náms: 240 kennslustundir eða 160 klukkustundir.

Einingar: Heimild er til að meta námið til allt að 18 eininga í framhaldsskóla.

 

Skráning  Hér

 

Tölvuumsjón í stað- og fjarnámi

 

Námskráin Tölvuumsjón lýsir námi á 2. þrepi hæfniramma um íslenska menntun og skiptist í 12 námsþætti.

Tilgangur námsins er að efla hæfni þeirra sem vinna við, eða hafa hug á að vinna við, tölvuviðgerðir og að þjónusta tölvukerfi. Markmið námsins er að námsmenn öðlist grunnhæfni á sviði tölvuumsjónar. Í náminu er áhersla lögð á að námsmenn öðlist almenna þekkingu og leikni í að sinna viðgerðum, uppsetningu og uppfærslum á tölvum, hugbúnaði og kerfum. Þeir vinna með vélbúnað, stýrikerfi og hugbúnað ásamt því að greina og gera við algengar bilanir og leysa tæknivandamál. 

Að loknu námi í Tölvuumsjón geta námsmenn bætt við sig hæfni á þessu sviði, til dæmis í kerfisstjórn eða tækniþjónustu.

Lengd náms: 334 klukkustundir (196 með leiðbeinanda og 148 án leiðbeinanda)

Verð: 78.000 kr.

Einingar: Heimild er til að meta námið til allt að 17 eininga í framhaldsskóla.

 

Sölu- markaðs- og rekstrarnám - í stað- og fjarnámi

Sölu- markaðs- og rekstrarnám (SRM nám) er ætlað fólki í markhópi framhaldsfræðslunnar sem vinnur við sölustörf eða hefur hug á að stofna til eigin reksturs. Tilgangur námsins er að veita námsmönnum tækifæri til að auka hæfni sína og bæta við sig lykilfærni á sviði sölu,- markaðs-, og rekstrarmála. Námsbrautin er unnin í samvinnu við Promennt og er styrkt af Fræðslusjóði.

Lengd náms: 410 kennslustundir eða 273 klukkustundir.

Verð: 106.000 kr.

Einingar: Heimild er til að meta námið til allt að 30 eininga í framhaldsskóla.

 

Skráning Hér

Margmiðlunarsmiðja - í stað- og fjarnámi

Margmiðlunarsmiðjan er fyrir byrjendur í grafískri vinnslu og myndbandagerð og alla þá sem vilja bæta við sig gagnlegri kunnáttu og færni á þessu sviði. Nemendur læra grafík og hreyfimyndagerð fyrir skjámiðla eins og sjónvarp og internet bæði í tvívídd og í þrívídd. Nemendur muna læra myndvinnslu og auglýsingagerð í Photoshop og 3D hönnun á persónum, hlutum og byggingum í Blender.  Að auki verður farið í samsetningu og vinnslu á hreyfimyndum í After Effects sem hægt er að nota í m.a. í sjónvarpsauglýsingar, vefauglýsingar og hreyfimyndir fyrir skjámiðla almennt.

Lengd náms: 120 kennslustundir eða 80 klukkustundir.

Verð: 35.000 kr.

Einingar: Heimild er til að meta námið til allt að 10 eininga í framhaldsskóla.

 


Kennt í samstarfi við NTV

Tækniþjónusta

 

Námsleiðin Tækniþjónusta kennd er í samstarfi við NTV. Námið byggir á hagnýtum viðfangsefnum tengdum tækniþjónustu við viðskiptavini og samstarfsfólk. Í náminu er áhersla lögð á að byggja upp grunnþekkingu á vélbúnaði, stýrikerfum, hugbúnaði og netkerfum og þjálfa námsmenn í að veita almenna þjónustu við uppsetningu og tengingar, greina einfaldar bilanir og bregðast við þeim. Markmið námsins er að starfsfólk í tækniþjónustu hafi þá hæfni sem þarf til að sinna skilgreindum verkefnum starfsins samkvæmt starfaprófíl. Námið samanstendur af 8 námsþáttum sem eru verkferlar i tækniþjónustu, samskipti við viðskiptavini, tæknibúnaður, netkefni, greining tæknilegra vandamála og bilana, ráðgjöf og leiðsögn, tæknilega aðstoð/viðgerðir og að lokum fara nemendur í þjálfun á vinnustað. 

Lengd náms: 210 kennslustundir eða 140 klukkustundir.

Verð: 59.000 kr.

Einingar: Heimild er til að meta námið til allt að 7 eininga í framhaldsskóla.

 


Starfsnám stuðningsfulltrúa - STUÐ (Fagnám í umönnun fatlaðra)

Fagnám í umönnun fatlaðra lýsir námi á 2. þrepi hæfniramma um íslenskt menntakerfi, skipt í 12 námsþætti. Námskráin Fagnám í umönnun fatlaðra lýsir námi á 2. þrepi sem skiptist í 12 námsþætti. Markmið námsins er að auka færni og þekkingu námsmanna á aðstæðum og þörfum fatlaðs fólks til að efla lífsgæði þeirra og virkni. Í náminu er lögð áhersla á sjálfseflingu, lífsgæði og réttindi fatlaðs fólks með því að veita þeim viðeigandi þjónustu. Námið er ætlað þeim sem starfa eða vilja starfa við umönnun fatlaðra en í því felst að vinna við þjónustu á heimilum og stofnunum fyrir fatlaða. Það getur einnig hentað þeim sem starfa í þjónustu við aldraða og sjúka og fyrir þá sem vinna með börnum og unglingum í vanda. Breyttar áherslur í starfi kalla á aukna fagmennsku og markvissa starfsþróun þannig að starfsfólk geti veitt framsækna og metnaðarfulla þjónustu.
Námið var upphaflega þróað af Fræðslusetrinu Starfsmennt árið 2002 í samstarfi við fjölda hagsmunaaðila en það hefur tekið nokkrum breytingum í samræmi við breyttar kröfur og nýjungar í þjónustunni.

Lengd náms: 324 klukkustundir.

Einingar: Heimild er til að meta námið til allt að 16 eininga í framhaldsskóla.

Starfsmennt veitir nánari upplýsingar um starfsnám stuðningsfulltrúa www.smennt.is.