Raunfærnimat á sjúkraliðabraut

 

Krækja á kynningarfund sem var 21. apríl 2021

Í stuttu máli þá er í raunfærnimati á sjúkraliðabraut farið yfir reynslu þína og þekkingu og hún metin til eininga á brautinni. Litið er svo á að það skipti ekki máli hvar þú öðlaðist færnina, ef þú hefur hana þá einfaldlega hefur þú hana.

Þannig er í raunfærnimati metin sú færni og þekking sem þú býrð yfir. Færni má ná með ýmsum hætti til dæmis í gegnum starfsreynslu, starfsnám, frístundir og nám. Þetta getur verið bæði formlegt nám, sem fram fer innan skólakerfisins og óformlegt nám sem fer fram utan skólakerfisins, t.d. í starfi. Raunfærnimat er mat á þeirri raunfærni sem viðkomandi hefur og eðlilegt að meta hana óháð því hvernig hennar hefur verið aflað.

Rétt er að taka fram að raunfærnimatið er óháð búsetu þátttakenda og fer fram rafrænt.

Fyrir hverja er raunfænimat?

Þátttakendur þurfa að uppfylla þrjú skilyrði:

 1. hafa litla, formlega menntun (þ.e. hafa ekki útskrifast úr framhaldsskóla)
 2. vera 23 ára eða eldri
 3. hafa lágmark 3 ára starfsreynslu í geiranum - í þessu tilfelli t.d. umönnun sjúklinga

Átt þú erindi?

Ef þú uppfyllir skilyrðin þrjú átt þú erindi í raunfærnimatið. 

Hvað er verið að meta?

Fjórir áfangar á brautinni eru til mats. Þetta eru:

 • Heilbrigðisfræði – HBFR1HH05
 • Hjúkrun verkleg - HJVG1VG05
 • Næringarfræði - NÆRI2NN05 
 • Samskipti - SASK2SS05 
 • Hjúkrun grunnur – HJÚK1AG05 
 • Verknám á hjúkrunarheimili eða öldrunarlækningadeild - VINN3ÖH08 

Kostnaður

Raunfærnimat er þátttakendum sem uppflylla skilyrðin þrjú að kostnaðarlausu.

Ferlið í raunfærnimati - það sem þú þarft að gera

 1. Bóka viðtal við náms- og starfsráðgjafa
 2. Færnimappa og mat á eigin þekkingu
 3. Matssamtal/samtöl
 4. Viðurkenning á mati
 5. Farið yfir niðurstöður, hvaða möguleikar eru færir í framhaldinu.

 Ítarlegri kynningar

KYNNINGARMYNDBAND UM RAUNFÆRNIMAT Þátttakandi í raunfærnimati og náms- og starfsráðgjafi segja frá ferlinu.

 Svona lítur ferlið í raunfærnimati út:

 

Ferli raunfærnimats

 

 

Frekari upplýsingar veita náms- og starfsráðgjafar Framvegis í síma 581 1900 eða helga@framvegis.is