Framvegis sér um raunfærnimat gagnvart Tölvubraut Upplýsingatækniskólans.

Raunfærnimati er ætlað að meta þá færni og þekkingu sem þú hefur öðlast í starfi og frítíma. Færni má ná með ýmsum hætti til dæmis í gegnum starfsreynslu, starfsnám, frístundir, nám, félagsstörf og fjölskyldulíf. Þetta getur verið bæði formlegt nám, sem fram fer innan skólakerfisins og óformlegt nám sem fer fram utan skólakerfisins. Raunfærnimat er mat á þeirri raunfærni sem viðkomandi hefur.

Raunfærnimat er unnið í samstarfi við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og er gengið út frá að eðlilegt sé að meta færni sem til staðar er óháð því hvernig hennar hefur verið aflað. Mat á raunfærni byggir á þeirri hugmynd að allt nám sé verðmætt og að það sé skjalfest óháð því hvar þess hefur verið aflað. 

Þátttakendur þurfa að uppfylla þrjú skilyrði:

  1. hafa litla, formlega menntun (þ.e. hafa ekki útskrifast úr framhaldsskóla)
  2. vera 23 ára eða eldri
  3. hafa lágmark 3 ára starfsreynslu í geiranum

Raunfærnimat er þátttakendum að kostnaðarlausu.

Átt þú erindi?

Þegar hafa nokkrir hópar farið í gegnum raunfærnimat hjá Framvegis gagnvart námskrá Tölvubrautarinnar, hefur það komið þátttakendum á óvart hversu margar einingar þeir hafa fengið metnar. Í mörgum tilfellum eru þeir sem koma í raunfærnimatið búnir að starfa svo árum, jafnvel áratugum skiptir í tölvugeiranum, bæði sem forritarar og/eða kerfisstjórar. Hér getur þú skoðað skimunarlista með atriðum sem farið er nánar yfir í raunfærnimatinu. Ef eitthvað af atriðunum eru kunnugleg gætir þú átt erindi í raunfærnimat.

 Ferlið í raunfærnimati er svona:

  1. Bóka viðtal við náms- og starfsráðgjafa
  2. Færnimappa og mat á eigin þekkingu
  3. Matssamtal/samtöl
  4. Viðurkenning á mati
  5. Farið yfir niðurstöður, hvaða möguleikar eru færir í framhaldinu.

 

 

Ferli raunfærnimats

 

Frekari upplýsingar veita náms- og starfsráðgjafar Framvegis í síma 581 1900 eða radgjof@framvegis.is