Raunfærnimat á Tölvubraut Upplýsingatækniskólans

Við erum nú að skrá þátttakendur á haustönn 2020

Skráning hér

Í stuttu máli þá er í raunfærnimati á Tölvubraut farið yfir reynslu þína og þekkingu og hún metin til eininga á brautinni. Litið er svo á að það skipti ekki máli hvar þú öðlaðist færnina, ef þú hefur hana þá einfaldlega hefur þú hana.

Þannig er í raunfærnimati metin sú færni og þekking sem þú býrð yfir. Færni má ná með ýmsum hætti til dæmis í gegnum starfsreynslu, starfsnám, frístundir og nám. Þetta getur verið bæði formlegt nám, sem fram fer innan skólakerfisins og óformlegt nám sem fer fram utan skólakerfisins, t.d. í starfi. Raunfærnimat er mat á þeirri raunfærni sem viðkomandi hefur og eðlilegt að meta hana óháð því hvernig hennar hefur verið aflað.

Rétt er að taka fram að raunfærnimatið er óháð búsetu þátttakenda og fer fram rafrænt.

Fyrir hverja er raunfænimat?

Þátttakendur þurfa að uppfylla þrjú skilyrði:

  1. hafa litla, formlega menntun (þ.e. hafa ekki útskrifast úr framhaldsskóla)
  2. vera 23 ára eða eldri
  3. hafa lágmark 3 ára starfsreynslu í geiranum

Átt þú erindi?

Þegar hafa nokkrir hópar farið í gegnum raunfærnimat hjá Framvegis gagnvart námskrá Tölvubrautarinnar, hefur það komið þátttakendum á óvart hversu margar einingar þeir hafa fengið metnar. Í mörgum tilfellum eru þeir sem koma í raunfærnimatið búnir að starfa svo árum, jafnvel áratugum skiptir í tölvugeiranum, bæði sem forritarar og/eða kerfisstjórar. Hér getur þú skoðað skimunarlista með atriðum sem farið er nánar yfir í raunfærnimatinu. Ef eitthvað af atriðunum eru kunnugleg gætir þú átt erindi í raunfærnimat.

Hvað er verið að meta?

Faggreinar á brautinni eru til mats. Þetta eru forritun, gagnasafnafræði, vefforritun, tölvutækni, netforritun, Windows og Linux netstjórnun og skriftur, CCNA og fleira. Hér er krækja á brautina

Hvað er hægt að fá margar einingar metnar?
Þegar metið var samkvæmt eldra einingakerfi fóru 43 einstaklingar í gegnum matið og fengu þeir samtals 1389 einingar metnar, eða að meðaltali 41 einingu sem jafngildir rúmlega 2 önnum í fullu námi. Fjöldi eininga sem einstaklingar fengu metnar voru allt frá 9 einingum upp í 85.  
Frá vori 2020 er metið gagnvart útgáfu brautarinnar sem er með nýju einingakerfi þar sem þumalputtareglan er að það sem áður voru þrjár einingar eru nú fimm. Vorið 2020 var meðaltal metinna eininga 105. 
 

Kostnaður

Raunfærnimat er þátttakendum sem uppflylla skilyrðin þrjú að kostnaðarlausu.

Ferlið í raunfærnimati - það sem þú þarft að gera

  1. Bóka viðtal við náms- og starfsráðgjafa
  2. Færnimappa og mat á eigin þekkingu
  3. Matssamtal/samtöl
  4. Viðurkenning á mati
  5. Farið yfir niðurstöður, hvaða möguleikar eru færir í framhaldinu.

 Ítarlegri kynningar

 

Hér er PREZI KYNNING á raunfænimatinu á Tölvubrautina (stækkið og notið örvarnar neðst til að fara áfram)

TENGILL Á TÖLVUBRAUTINA 

KYNNINGARMYNDBAND UM RAUNFÆRNIMAT Þátttakandi í raunfærnimati og náms- og starfsráðgjafi segja frá ferlinu.

 Svona lítur ferlið í raunfærnimati út:

 

Ferli raunfærnimats

 

 

Frekari upplýsingar veita náms- og starfsráðgjafar Framvegis í síma 581 1900 eða helga@framvegis.is