Framvegis - miðstöð símenntunar býður atvinnubílstjórum sérsniðin námskeið í endurmenntun sem Samgöngustofa hefur viðurkennt og samræmast ákvæðum í reglugerð nr. 830/201 um ökuskírteini. 

Í kjölfar breytinga á umferðarlögum 50/1987 skulu ökumenn sem stjórna ökutækjum í C1-, C-, D1- og D- flokki til farþega- og vöruflutninga í atvinnuskyni gangast undir endurmenntun á fimm ára fresti.

Þann 10. september 2018 skulu allir bílstjórar sem hafa réttindi C1-, C-, D1- og D- flokki til farþega- og vöruflutninga í atvinnuskyni, útgefin fyrir 10. september 2013 hafa undirgengist endurmenntun.

Endurmenntun atvinnubílstjóra

Economic Driving - 21. október 2018

Economic Driving - 21. október 2018

Skoða nánar
The goal of the course is that the driver knows economic driving and how he can minimize fuel consumption and environmental pollution and how he can maximize his safety and others in traffic with right driving skills.
Vistakstur – öryggi í akstri 20. október 2018

Vistakstur – öryggi í akstri 20. október 2018

Skoða nánar
Bílstjórinn þekki hugmyndafræði vistaksturs og með hvaða hætti hann getur lágmarkað eldsneytiseyðslu og umhverfismengun og hámarkað öryggi sitt og annarra í umferðinni með réttu aksturslagi.
Umferðaröryggi - 27. október 2018

Umferðaröryggi - 27. október 2018

Skoða nánar
Markmið Bílstjórinn þekki vegakerfið og helstu hættur sem eru til staðar eða geta skapast í tengslum við ytri aðstæður, s.s. við mismunandi veðurskilyrði. Einnig að hann þekki helstu tegundir og orsakir umferðar- og vinnuslysa og þekki aðferðir við slysavarnir.
Skyndihjálp - 1. desember 2018

Skyndihjálp - 1. desember 2018

Skoða nánar
Farið er yfir rétt fyrstu viðbrögð við bráðum veikindum eða slysi, aðkomu og hvernig skuli meta aðstæður hverju sinni.
Traffic safety and car technology (Umferðaröryggi) - 8. desember 2018

Traffic safety and car technology (Umferðaröryggi) - 8. desember 2018

Skoða nánar
Markmið námskeiðsins er að bílstjórinn þekki vegakerfið og helstu hættur sem eru til staðar eða geta skapast í tengslum við ytri aðstæður, s.s. við mismunandi veðurskilyrði. Einnig að hann þekki helstu tegundir og orsakir umferðar- og vinnuslysa og þekki aðferðir við slysavarnir.
Fagmennskan og mannlegi þátturinn - Keyrðu þig ekki út 8. desember 2018

Fagmennskan og mannlegi þátturinn - Keyrðu þig ekki út 8. desember 2018

Skoða nánar
Á námskeiðinu munu bílstjórar tileinki sér góð ráð og venjur sem efla öryggi þeirra, heilsu, líðan og velferð í starfsumhverfi og daglegu lífi.
Professionalism and humanity - Don't go in to overdrive - 9. desember 2018

Professionalism and humanity - Don't go in to overdrive - 9. desember 2018

Skoða nánar
The drivers understand that knowledge and skills that are the basis of professionalism. The driver knows aspects of everyday life and working environment that affects his safety, health, mental and physical well-being. He understands the process of perception, human behavior in the traffic and importance of psychological factors in traffic and occupational accidents at work.