Flokkur: Lengra nám

Tilgangur námsins er að efla hæfni þeirra sem vinna við, eða hafa hug á að vinna við, tölvuviðgerðir og að þjónusta tölvukerfi. Markmið námsins er að námsmenn öðlist grunnhæfni á sviði tölvuumsjónar. Í náminu er áhersla lögð á að námsmenn öðlist almenna þekkingu og leikni í að sinna viðgerðum, uppsetningu og uppfærslum á tölvum, hugbúnaði og kerfum. Þeir vinna með vélbúnað, stýrikerfi og hugbúnað ásamt því að greina og gera við algengar bilanir og leysa tæknivandamál. Að loknu námi í Tölvuumsjón geta námsmenn bætt við sig hæfni á þessu sviði, til dæmis í kerfisstjórn.

 Skráning er hafin í námið sem hefst 22. september 2022 og lýkur 19. janúar 2023.

Námsgreinar

 

 • Samskipti
 • Markmiðasetning
 • Námstækni
 • Tölvuviðgerðir
 • Öryggismál
 • Lokaverkefni
 • Netkerfi
 • Stýrikerfi og netþjónar
 • Tölvu- og upplýsingatækni
 • Tölvu- og upplýsingatækni
 • Verkefnastjórnun
 • Þjónusta

Nánari upplýsingar um námið er að finna í námskrá

Hæfniviðmið

Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Vélbúnaði tölvu og helstu íhlutum.
 • Stýrikerfum, netþjónum og skýjalausnum.
 • Öryggisvörnum í tölvubúnaði og stýrikerfum.
 • Meðferð gagna sé í samræmi við reglur.

Námsmaður skal hafa öðlast leikni í að:

 • Gera við bilaðar tölvur og skipta um íhluti.
 • Setja upp og nota algengan hugbúnað.
 • Leysa úr einföldum tæknilegum vandamálum stýrikerfa og netkerfa.
 • Fylgja fyrir fram ákvörðuðum verkferlum og reglum á vinnustað.

Námsmaður skal geta hagnýtt sér þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Gera sér grein fyrir þörfum notenda og ráðleggja um val á tölvum og hugbúnaði.
 • Framkvæma algengustu stillingar og uppfærslur á vél- og hugbúnaði.
 • Framkvæma einfalda villu- og bilanaleit og sinna viðgerðum á þeim.
 • Vinna sjálfstætt eftir skipulagi vinnustaðar, veita góða þjónustu og taka þátt í uppbyggilegum samskiptum.
 • Viðhalda þekkingu sinni, fylgjast með nýjungum og þróast í starfi.

Inntökuskilyrði

Námið er fyrir þá sem eru 18 ára og eldri. Þeir sem hafa ekki lokið námi í framhaldsskóla eru í forgangi.

Tilhögun náms

Kennt er á þriðjudögum og fimmtudögum kl. 12:30 - 16:30 og á laugardögum kl. 9:00 - 16:00. Engin próf eru í náminu en nemendur þurfa að hafa 80% mætingu til að útskrifast. Boðið er upp á fjarnám í beinni sem þýðir að hvar sem nemendur eru staddir í heiminum geta þeir tekið þátt í náminu. Auk þess er lögð áhersla á vendinám. 

Lengd náms

294 kennslustundir eða 334 klukkustundir í kennslu (námskráin er í heild 334 klukkustundir, þar af 196 með leiðbeinanda og 138 án leiðbeinanda)

Verð

80.000 kr. Hægt er að sækja styrki til flestra stéttarfélaga. 

Einingar

Heimild er til að meta námið til allt að 17 eininga í framhaldsskóla.

Skráning fer fram hjá félögum okkar í 

Merki Promennt 

 

Nánari upplýsingar

Framvegis, sími 581 1900 og framvegis@framvegis.is