Flokkur: Stök námskeið

Markmið Í nám á ný er að þátttakandi styrki sjálfsmynd sína, þrói jákvætt viðhorf gagnvart námi, öðlist hæfni í að setja sér raunhæf markmið og að velja aðferðir sem styðja við nám hans.

Tilgangur

Að stuðla að jákvæðu viðhorfi til náms, auka trú á eigin getu og auðvelda þátttakendum að takast á við ný verkefni. Lögð er áhersla á að efla sjálfstraust, þekkja styrkleika, setja sér markmið og að læra að læra hvort sem er í hefðbundnu námi eða í fjarnámi. Ítarleg kynning verður á því námi sem þátttakendum stendur til boða í Nám er tækifæri.

 

Áherslur á námskeiðinu         

 • Sjálfsefling
 • Trú á eigin getu
 • Valdefling
 • Aukin félagsfærni
 • Jákvæð samskipti
 • Námstækni
 • Markmiðasetning

Hæfniviðmið

 • að þátttakandi geti ýtt hindrunum úr vegi með því að hafa trú á eigin getu
 • að þátttakandi setji sér skýr, raunhæf og mælanleg markmið varðandi nám
 • að þátttakandi nýti sér aðferðir í námi sem gagnast honum til árangurs
 • að þátttakandi geti tekið þátt í fjarnámi á skipulagðan og skilvirkan hátt
 • að þátttakandi nýti þekkingu á áhugasviðum og styrkleikum til að velja sér áherslur í námi
 • að þátttakandi geti átt í góðum og jákvæðum samskiptum við aðra

Uppbygging

Í upphafi námskeiðsins er áhersla lögð á skjálfsskoðun og eflingu sjálfstrausts, litið verður inn á við til að skoða vonir og væntingar og hvaða hindranir geti hamlað velgengni. Þátttakendur gera áætlun, læra að setja sér markmið út frá eigin framtíðarsýn og kenndar verða leiðir til að ná þeim. Námsbrautir sem falla undir átakið Nám er tækifæri verða kynntar og farið vel í  lykilatriði námstækni og mismunandi námsaðferðir. Fjallað verður um ólíkar námsvenjur og hvernig sjálfsþekking og námstækni getur hjálpað einstaklingum að tileinka sér betri námsvenjur. Einnig verður fjallað um árangursrík samskipti og bent á leiðir til að þróa jákvæð tengsl.

Lengd

27 klst (3 x 3 klst á viku).

Nánari upplýsignar 

Í síma 581 1900 og framvegis@framvegis.is

 

Heiti námskeiðs Dags Dagar Tími Staðsetning Verð