Flokkur: Lengra nám

Námið er ætlað þeim sem starfa eða vilja starfa við umönnun fatlaðra, aldraðra, sjúkra og fyrir þá sem vilja vinna með börnum og unglingum sem eiga við einhverskonar hömlur. Markmiðið með náminu er að auka færni og þekkingu fólks á aðstæðum og þörfum einstaklinga, með það fyrir augum að auka lífsgæði þeirra. Námið snertir fjölbreytta fleti sálar,- félags- og uppeldisfræði og getur verið metið til eininga á félagsliðabrú. 

Farið er af stað með hópa í náminu þegar næg þátttaka fæst. Einnig bjóðum við stofnunum og fyrirtækjum að setja af stað lokaða hópa.

Námsgreinar

 • Velferðarþjónustan og hugmyndafræði fötlunar
 • Fatlanir og þjónustuþörf
 • Erfðir og þroski
 • Mannréttindi og siðferði
 • Geðsjúkdómar og lyf
 • Lífstíll og heilsa
 • Samskipti og samvinna
 • Starfið og námið
 • Áföll og afleiðingar
 • Framkvæmd þjónustu við fatlað fólk
 • Lokaverkefni
 • Starfsþjálfun

Nánari upplýsingar um námið er að finna í námskrá

 

Hæfniviðmið

Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Grunnatriðum í hugmyndafræði sem unnið er eftir í þjónustu við fatlað fólk.
 • Almennri þjónustu við fatlað fólk sem ríki, sveitarfélög og hagsmunasamtök veita.
 • Manneskjunni og þörfum hennar.
 • Skipulagi og framkvæmd þjónustu við fatlað fólk.
 • Starfsumhverfi, reglum og vinnuferlum á vinnustað.
 • Gagnlegum aðferðum í samskiptum.

Námsmaður skal hafa öðlast leikni í að:

 • Beita aðferðum sem henta mismunandi þörfum notenda þjónustunnar.
 • Vinna með öðrum við lausn vandamála.
 • Taka þátt í uppbyggilegum samskiptum.
 • Setja markmið í einkalífi og starfi.
 • Vinna sjálfstætt eftir skipulagi á vinnustað.

Námsmaður skal geta hagnýtt sér þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Nýta góða starfshætti í samræmi við stefnu vinnustaðar.
 • Greina og leysa algeng verkefni á vinnustað með fullnægjandi hætti.
 • Tileinka sér jákvætt viðmót.
 • Eiga árangursrík samskipti við samstarfsfólk og notendur þjónustunnar.
 • Veita notendum viðeigandi þjónustu, aðstoð og leiðsögn.
 • Sýna trú á eigin getu.
 • Vera fær um að setja sig í spor þeirra sem búa við fötlun.
 • Auka faglega vitund sína og skilnings í starfi.
 • Stuðla að bættum lífsgæðum notenda þjónustunnar.

Inntökuskilyrði

18 ára og eldri, þeir sem hafa ekki lokið námi í framhaldsskóla eru í forgangi. Þetta á þó ekki við um nemendur sem skrá sig í námið í gegnum verkefnið Nám er tækifæri hjá VMST.

Tilhögun náms

Lengd náms

164 klukkustundir í kennslu. Námskráin er í heild 324 klukkustundir, þar af 164 með leiðbeinanda og 160 án leiðbeinanda.

Verð

62.000 kr. Hægt er að sækja styrki til flestra stéttarfélaga.

Atvinnuleitendur sem koma í námið í gegnum Nám er tækifæri greiða 25% þátttökugjalds eða 15.500.

Einingar

Heimild er til að meta námið til allt að 16 eininga í framhaldsskóla.

Nánari upplýsingar

Líney Jóhannesdóttir, s. 581 1900liney@framvegis.is